• Litwa
  • 25 października, 2022 17:02

D. Kreivys: Propozycje unijnych przywódców muszą być realizowane do zimy

Po tym, jak przywódcy krajów Unii Europejskiej (UE) wezwali ministrów energetyki Wspólnoty i Komisję Europejską (KE) do przedstawienia konkretnych decyzji dotyczących pułapu cenowego gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, minister energii Dainius Kreivys mówi że trzeba to zrobić przed zimą.

BNS
D. Kreivys: Propozycje unijnych przywódców muszą być realizowane do zimy

fot. BNS/ Lukas Balandis

„Decyzje są potrzebne jak najszybciej, dlatego musimy wysilić się, aby znaleźć odpowiednie mechanizmy, które umożliwiłyby wdrożenie tych działań jeszcze przed zimą” – powiedział D. Kreivys w oświadczeniu Ministerstwa Energii.

Przywódcy krajów UE zebrani w ubiegłym tygodniu w Brukseli osiągnęli kompromis i wezwali KE i ministrów energetyki Wspólnoty do przedstawienia konkretnych decyzji w sprawie pułapu cenowego gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej, w tym analizy kosztów i korzyści, a także w sprawie tymczasowego dynamicznego korytarzu cen gazu.

D. Kreivys wyraził również swoje poparcie dla propozycji KE mających na celu umożliwienie przejścia z paliw kopalnych na odnawialny gaz i wodór, ale zauważył, że istnieje wiele niepewności co do konkretnych zapisów.

„Istnieją wątpliwości, że deregulacja detalicznych cen gazu ziemnego pozwoli osiągnąć swoje cele w postaci stworzenia prawdziwej konkurencji i niższych cen dla konsumentów, ponieważ większość państw członkowskich ma niewielką liczbę źródeł dostaw gazu ziemnego, w przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, na którym działa duża liczba producentów i dostawców, tworzących odpowiednie środowisko konkurencyjne” – powiedział minister.

„Zarządzanie sieciami gazowymi i wodorowymi przez jednego operatora pozwoliłoby na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, reorganizację jej w razie potrzeby i dostosowanie do wodoru” – powiedział minister.

PODCASTY I GALERIE