• Litwa
  • 22 kwietnia, 2022 12:06

D. Ilkiewicz o kandydowaniu do Sejmu od 21 roku życia: To historyczna decyzja

Wczoraj (21 kwietnia) Sejm Republiki Litewskiej zatwierdził poprawkę dotyczącą kandydowania do Sejmu od 21 roku życia. Przeprowadziliśmy na ten temat wywiad z Danielem Ilkiewiczem - doradcą minister sprawiedliwości.

zw.lt
D. Ilkiewicz o kandydowaniu do Sejmu od 21 roku życia: To historyczna decyzja

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

ZW: Czym ta poprawka konstytucyjna jest ważna?

Daniel Ilkiewicz: To historyczna decyzja, która wnosi zmianę nie tylko do Konstytucji Litwy, ale także sytuacji reprezentacji młodzieży w naszym kraju.

Parlament narodowy, mający na celu stosowną reprezentację wszystkich grup demograficznych, ma za zadanie zwrócić uwagę na to, iż na dany moment młodzież do 25 roku życia swego przedstawiciela w Sejmie nie ma. Obniżenie istniejącego cenzusu wiekowego w wyborach sejmowych pomoże rozwiązać problem reprezentacji młodych osób, a także otworzy możliwość na sali sejmowej rozpatrywać pytania, związane z polityką młodzieżową.

ZW: Jakie Twoje zdanie na ten temat?

Daniel Ilkiewicz: Moim zdaniem jest to jednoznacznie pozytywna decyzja Sejmu, która wzmocni postawę młodego człowieka w polityce i wniesie więcej różnorodności do zarządzania państwem w przyszłości.

Chciałbym zaznaczyć, że Kodeks wyborczy Unii Europejskiej stanowi, że członkami Parlamentu Europejskiego mogą zostać już osiemnastolatki. Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego na Litwie pozwala zaś o daną pozycję ubiegać się osobom, nie młodszym niż 21 lat. A w 2018 roku cenzus wiekowy w wyborach samorządowych został zmniejszony do 18 lat.

W litewskiej Konstytucji nie ma określonego dokładnego wieku, od którego osoba może zostać ministrem bądź premierem państwa. Oznacza to, że prawo litewskie nie zabroniłoby osobie osiemnastoletniej zostać na przykład ministrem, ale nie posłem na Sejm. Poprawka konstytucyjna, która została ostatecznie przyjęta, pomoże zmiejszyć różnicę pomiędzy zapotrzebowaniami, które dotyczą młodych osób, gdy mówimy o służbie publicznej.

Różnica między cenzusem wiekowym w wyborach samorządowych bądź tych do Parlamentu Europejskiego a cenzusem, ustanowionym w wyborach parlamentarnych, dotąd była nieproporcjonalnie duża.

Kolejne wybory do Sejmu na Litwie odbędą się jesienią 2024 roku.

25-letni próg wyboru posłów do parlamentów narodowych jest najwyższy w Unii Europejskiej i stosują go jeszcze tylko trzy kraje: Włochy, Grecja i Cypr. Litwa, dzięki przyjęciu tej poprawki konstytucyjnej już nie jest w szeregu tych państw.

ZW: Jakie argumenty padły za/ przeciw?

Daniel Ilkiewicz: Za poprawkę głosowało 101 posłów na Sejm, 4 było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu.

Zwolennicy poprawki zaznaczali, że ​jeśli pożądana jest szersza i wyższej jakości reprezentacja, skład Sejmu powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać. Także mówiono, że młodzież, która bierze aktywny udział w działalności organizacji pozarządowych i życiu państwa ma szeroko rozwinięty zbiór wszelkich kompetencji, dlatego pod względem kompetencji i wiedzy nie ustępuje obecnym, starszym posłom na Sejm.

Przedstawiciele opozycji, którzy byli przeciw tej poprawce, mówili o tym, że młodzi ludzie muszą najpierw ukończyć studia lub odbyć służbę w wojsku, a dopiero potem ubiegać się o posłanie do parlamentu, bo na moment wieku n.p. 21 lat jeszcze nie są dojrzali jako osobowość.

Fot. archiwum prywatne Daniela Ilkiewicza
PODCASTY I GALERIE