• Litwa
  • 15 listopada, 2013 11:28

D. Grybauskaitė chce rozpatrzenia w trybie pilnym poprawek ws. ochrony źródeł dziennikarzy

Prezydent Dalia Grybauskaitė  zaproponowała dzisiaj w trybie nadzwyczajnym omówienie poprawek zakładających, że sąd mógłby zobowiązać dziennikarza do ujawnienia źródła informacji jedynie po zorganizowaniu posiedzenia na którym wysłuchano by argumentów dziennikarza i prokuratora.

BNS
D. Grybauskaitė chce rozpatrzenia w trybie pilnym poprawek ws. ochrony źródeł dziennikarzy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

,,Dla demokracji państwa oraz wolności prasy te poprawki są bardzo ważne, dlatego też nie można tego przekładać i przeciągać” – poinformowało biuro prasowe prezydent.

Zgodnie z dekretem prezydenckim Sejmowi proponuje się omówienie w trybie pilnym poprawek do Ustawy o informowaniu społeczeństwa oraz poprawek do Kodeksu Karnego.

Obecnie Ustawa o informowaniu społeczeństwa przewiduje, że sąd może zobowiązać dziennikarza do ujawnienia źródła informacji, jeżeli jest to „konieczne z życiowo ważnych przyczyn czy innych szczególnie znaczących interesów społeczeństwa, a także w celu zapewnienia konstytucyjnych praw i wolności ludzkich oraz w celu realizowania sprawiedliwości”.

PODCASTY I GALERIE