• Litwa
  • 26 marca, 2015 16:17

Czy starostowie będą wybierani w bezpośrednich wyborach?

Sejm rozpatrzy możliwość bezpośrednich wyborów starostów. W sejmie zostały zarejestrowane odpowiednie poprawki do Konstytucji RL.

BNS
Czy starostowie będą wybierani w bezpośrednich wyborach?

Fot. Ewelina Mokrzecka

50 posłów zaaprobowało projekt, 2 głosowało przeciw, a 35 wstrzymało się od głosu.

Obecnie projekt powędrował do komitetów sejmowych.

Zgodnie z projektem starostowie będą wybierani przez obywateli Litwy oraz cudzoziemców, posiadających status stałego pobytu na 4-letnią kadencję.

Osoby muszą być zameldowane w danym starostwie.

Projekt przewiduje, że starostwa będą miały własne budżety.

Obecnie starości mają status urzędnika państwowego.

PODCASTY I GALERIE