Litwa
BNS

Czy starostowie będą wybierani w bezpośrednich wyborach?

Sejm rozpatrzy możliwość bezpośrednich wyborów starostów. W sejmie zostały zarejestrowane odpowiednie poprawki do Konstytucji RL.

50 posłów zaaprobowało projekt, 2 głosowało przeciw, a 35 wstrzymało się od głosu.

Obecnie projekt powędrował do komitetów sejmowych.

Zgodnie z projektem starostowie będą wybierani przez obywateli Litwy oraz cudzoziemców, posiadających status stałego pobytu na 4-letnią kadencję.

Osoby muszą być zameldowane w danym starostwie.

Projekt przewiduje, że starostwa będą miały własne budżety.

Obecnie starości mają status urzędnika państwowego.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!