• Litwa
  • 25 czerwca, 2015 6:00

Czy sejm zezwoli na oryginalną pisownię nazwisk?

We czwartek sejm ma rozpatrzeć projekt ustawy liberalizujący pisownię nazwisk w oficjalnych dokumentach.

zw.lt
Czy sejm zezwoli na oryginalną pisownię nazwisk?

Fot. BFL

Projekt musiał być rozpatrzony we wtorek, ale posłowie Mieszaej Grupy Poselskiej poprosili przełożyć rozpatrywanie projektu na czwartek.

Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności proponuje zezwolić na zapis nazwisk obywateli Litwy z użyciem nielitewskich liter alfabetu łacińskiego w dokumentach tożsamości, jeżeli nazwisko w ten sposób zapisane jest w dokumencie źródłowym.

Komisja Języka Litewskiego stoi na stanowisku, że litery q, w i x mogłyby występować tylko w nazwiskach obywateli Litwy, którzy poślubili obcokrajowców lub w nazwiskach obcokrajowców którzy otrzymali obywatelstwo Litwy.
W poniedziałek Rada polityczna koalicji rządzącej zaaprobowała pomysł zapisywania imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach w formie oryginalnej.

„Uzgodniliśmy, że ta kwestia zostanie oddana w tym tygodniu pod obrady sejmu” – poinformował Algirdas Butkevičius.
„Wszyscy mieli mniej więcej taki sam pogląd i wszyscy zaaprobowali projekt” – dodał lider „Porządku i sprawiedliwości” europoseł Rolandas Paksas.

Problem z pisownią nazwisk, obok dwujęzycznych napisów i oświaty, od lat przyczynia się do napiętych stosunków na linii Warszawa-Wilno.

PODCASTY I GALERIE