• Litwa
  • 20 czerwca, 2019 13:28

Czy powstanie koalicja? Narkiewicz: To jest poza naszą kompetencją

Grupa negocjacyjna w sprawie nowej koalicji rządzącej zakończyła pracę. Negocjatorom nie udało się porozumieć się w sprawie pieniędzy na dziecko. Negocjatorzy z AWPL-ZChR oświadczyli, że decyzję podejmie prezydium partii.

BNS
Czy powstanie koalicja? Narkiewicz: To jest poza naszą kompetencją

Jarosław Narkiewicz/ Fot. Joanna Bożerodska

„Nasza grupa negocjacyjna zakończyła pracę. Co ważne, udało się porozumieć się w sprawie finansowania długoterminowej polityki socjalnej” – oświadczył przedstawiciel Związku Chłopów i Zielonych Tomas Tomilinas.

„Na jesień zwrócimy się do prezydenta oraz zaprosimy wszystkie siły polityczne do realizacji narodowego porozumienia w sprawie rekomendacji Komisji Europejskiej” – dodał Tomilinas.

W czerwcu KE oświadczyła, że Litwa powinna zwiększyć wydatki na politykę socjalną.

Negocjatorom nie udało się porozumieć się w sprawie pieniędzy na dziecko. AWPL-ZChR proponowało zwiększyć pieniądze na dziecko w 2020 r. do 100 euro, w 2021 r. do 120.

Grupa negocjacyjna uzgodniła, że pieniądze na dziecko mogą być zwiększone w następnym roku do 70 euro na jedno dziecko oraz 120 dla rodzin wielodzietnych.

Jarosław Narkiewicz oświadczył, że decyzję w sprawie koalicji podejmie prezydium partii.

„To jest poza naszą kompetencją, ponieważ zgodnie z naszymi ustaleniami sumy muszą być większe (…) Mówimy o 80 i 120 euro. Tę kwestię przekażemy prezydium partii” – poinformował Narkiewicz.

PODCASTY I GALERIE