• Litwa
  • 27 grudnia, 2018 10:35

Czy poganie zostaną uznani za oficjalną wspólnotę religijną?

Propozycja posłów z partii chłopskiej uznania za oficjalną wspólnotę religijną Romuvy znalazła się w sejmowej poczekalni.

zw.lt
Czy poganie zostaną uznani za oficjalną wspólnotę religijną?

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Za uznaniem związku wyznaniowego odwołującego się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów opowiedziały się sejmowe komitety Praw Człowieka oraz Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Romuva jest największą nietradycyjną wspólnotą religijną łączącą ponad 5 tys. członków. Działalność związku jest powiązana z pradawnym tradycjami litewskimi. Natomiast litewskie media donoszą, że członkiem wspólnoty jest lider Partii Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis, poza nim przedchrześcijańskie wierzenie bałtów wyznaje kilku posłów tej partii.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem państwo może uznać związek wyznaniowy za wspólnotę religijną, jeśli jest odpowiednie rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości.

W wypadku, jeśli Romuva zostania uznana za wspólnotę religijną, wówczas będzie miała prawo udzielać ślubów oraz na wniosek rodziców nauczać religii w szkołach państwowych i samorządowych.

Ostateczne głosowanie w sprawie uznania Romuvy zostało przełożone w związku z napiętym kalendarzem obrad jesiennej sesji.

Związek wyznaniowy Romuva  został zarejestrowany w 1992. Związek w swej tradycji nawiązuje do wspólnoty działającej w okresie międzywojennym na Litwie kowieńskiej i odwołuje się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów. Nazwa Romuva pochodzi od nazwy Romowe, świętego miejsca Prusów. Romuva jest członkiem Światowego Kongresu Religii Etnicznych.

Do tradycyjnych wspólnot religijnych na Litwie są zaliczani m.in. katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, Karaimi, muzułmani- sunici, Żydzi, ewangelicy.

PODCASTY I GALERIE