• Litwa
  • 23 maja, 2020 16:48

Czy można uzyskać odszkodowanie za zakażenie się COVID-19?

Każdego dnia dochodzą do nas wiadomości o kolejnych przypadkach zakażenia się COVID-19 wśród pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Nierzadko konsekwencją jest śmierć lub poważny uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji zarażeni pacjenci mogą dochodzić roszczeń od Państwowej Kasy Chorych.

BNS
Czy można uzyskać odszkodowanie za zakażenie się COVID-19?

Foto BNS/Žygimantas Gedvila

Osoby, które zaraziły się COVID-19 w szpitalu, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane z chorobą oraz jej konsekwencjami. Zdaniem Aušrinė Storpirštienė, doradcy Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z ustawą pacjentowi należy się odszkodowanie, jeżeli szkoda została wyrządzona podczas świadczenia usług medycznych i można było tego uniknąć.

O odszkodowanie mogą ubiegać się również bliscy osoby, która zmarła na skutek zarażenia w placówce medycznej. W takim przypadku konieczne będzie ustalenie, czy przyczyną śmierci rzeczywiście był COVID-19 i wykazanie, że zakażenie wynikło z zawinionego działania lub zaniechania placówki medycznej.

Jednak jeśli okaże się, że pacjent nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa, odszkodowanie może zostać niewypłacone czy też zmniejszone. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez specjalną komisję.

Chociaż ostanio często docierają do nas sygnały o dość istotnych uchybieniach w zarządzaniu placówkami medycznymi, dotąd jeszcze nikt z pacjentów nie dochodził roszczeń z powodu zakażenia.

PODCASTY I GALERIE