• Litwa
  • 8 maja, 2017 18:13

Czy mieszkańcy Litwy widzą zagrożenie ze strony Rosji?

Blisko połowa mieszkańców Litwy dostrzega zagrożenie ze strony Rosji.

BNS
Czy mieszkańcy Litwy widzą zagrożenie ze strony Rosji?

Fot. PAP

4 na 10 osób w przypadku realnego zagrożenie zostałoby w kraju, najpierw szukałoby sposobu, jak ochronić siebie i swoje rodziny, Jedna piąta stanęłaby w obronie kraju z bronią w ręku, tyleż opuściłoby Litwę.

Są to wyniki badań naukowców, które dzisiaj zostały przedstawione w Sejmie.

Na pytanie, jak by się zachowali mieszkańcy, gdyby na Litwie znacznie zwiększyła się liczba uchodźców, 1/3 stwierdziła, że po prostu by ich unikała. 1/4 chciałaby im pomóc, tyleż stwierdziło, ze ich ignorowałaby.

Znacznie mniejszy odsetek respondentów stwierdził, ze protestowaliby przeciwko relokacji uchodźców na Litwę.

PODCASTY I GALERIE