• Litwa
  • 8 czerwca, 2017 9:47

Czy byli poborowi powinni mieć pierwszeństwo ubiegając się o miejsce pracy?

Jeżeli osoby ubiegające się miejsce pracy w urzędzie państwowym mają podobne kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, o przyjęciu do pracy może zadecydować fakt, że któraś z osób odbyła w przeszłości służbę wojskową.

BNS
Czy byli poborowi powinni mieć pierwszeństwo ubiegając się o miejsce pracy?

Fot. Joanna Bożerodska

Kontroler Równych Możliwości ma wątpliwości, czy takie uprzywilejowanie byłych poborowych nie jest dyskryminujące, przede wszystkim względem kobiet,osób niepełnosprawnych oraz wieku.

Obowiązkowa służba wojskowa obowiązuje tylko mężczyzn, zaś o stanowiska w instytucjach państwowych ubiegają się zarówno kobiety jak i mężczyźni. Poza tym obowiązkowa służba wojskowa wróciła do życia zaledwie kilka lat temu.

PODCASTY I GALERIE