Litwa
BNS

Czy byli poborowi powinni mieć pierwszeństwo ubiegając się o miejsce pracy?

Jeżeli osoby ubiegające się miejsce pracy w urzędzie państwowym mają podobne kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, o przyjęciu do pracy może zadecydować fakt, że któraś z osób odbyła w przeszłości służbę wojskową.

Kontroler Równych Możliwości ma wątpliwości, czy takie uprzywilejowanie byłych poborowych nie jest dyskryminujące, przede wszystkim względem kobiet,osób niepełnosprawnych oraz wieku.

Obowiązkowa służba wojskowa obowiązuje tylko mężczyzn, zaś o stanowiska w instytucjach państwowych ubiegają się zarówno kobiety jak i mężczyźni. Poza tym obowiązkowa służba wojskowa wróciła do życia zaledwie kilka lat temu.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!