• Litwa
  • 24 września, 2020 15:49

Czwórka Lubelska – znak poparcia dla Białorusi

Litewscy intelektualiści wystąpili z inicjatywą powołania czterostronnego formatu współpracy regionalnej z udziałem Litwy, Polski, Ukrainy oraz społeczeństwa obywatelskiego Białorusi przeciwstawiającego się reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

BNS
Czwórka Lubelska – znak poparcia dla Białorusi

Fot. Twitter Sławomir Dębski

Uczestnicy dyskusji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Wilnie, wezwali do wzmacniania więzi kulturowych i międzyludzkich, pozostawiając na razie „puste krzesło” dla przyszłego przywódcy Białorusi.

„Dzisiejsze spotkanie jest swoistą próbą poszerzenia kręgu działaczy polityki zagranicznej. Nie wystarczy tu wysiłku polityków i dyplomatów, ale w proces musi być zaangażowane także społeczeństwo” – powiedział prof. Alvydas Nikžentaitis, dyrektor Litewskiego Instytutu Historycznego, który zorganizował to wydarzenie.

https://twitter.com/SlawomirDebski/status/1309046827283550212

Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaproponował również zaangażowanie w debatę demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego Rosji.

PODCASTY I GALERIE