• Litwa
  • 2 lipca, 2017 11:36

Cztery nowe rodziny uchodźców ominęły Rukłę

Rodziny, które przybyły na Litwę w czerwcu, nie trafiły do obozu uchodźców w Rukle.

BNS
Cztery nowe rodziny uchodźców ominęły Rukłę

PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Cztery rodziny z Syrii zostały osiedlone bezpośrednio do miast Litwy. Wcześniej wszyscy uchodźcy trafiali do obozu uchodźców w Rukle, gdzie przebywali przez kilka miesięcy. Wiosną Ministerstwo pracy i ochrony społecznej zaproponowało nowy model przesiedlania uchodźców na Litwę: uchodźcy zostali przekazani bezpośrednio pod opiekę samorządów.

Od 11 czerwca jedna z rodzin osiedliła się w Wilnie, kolejna w Kłajpedzie, a dwie rodziny zamieszkały w Kownie.

W tym tygodniu na Litwę przeniesiono kolejną rodzinę, składającą się z pięciu osób.

Zgodnie z programem unijnym na Litwę z Włoch, Grecji i Turcji przesiedlono obecnie 276 osób. Przed dwoma laty Litwa zobowiązała się do przyjęcia 1 tys. 105 osób uchodźców z Syrii, Iraku i Erytrei.

Z 349 uchodźców przesiedlonych na Litwę na podstawie unijnego programu relokacji, ponad 230 uchodźców opuściło Litwę.

PODCASTY I GALERIE