• Litwa
  • 4 sierpnia, 2019 16:09

Członkowie Sejmu proponują kary za prześladowanie

Przedstawiciele grupy roboczej Sejmu proponują ustanowienie odpowiedzialności karnej za prześladowanie osoby.

BNS
Członkowie Sejmu proponują kary za prześladowanie

Fot. Kancelaria Sejmu Litwy

Zostały opracowane poprawki do kodeksu karnego, które przewidują odpowiedzialność tym, którzy systematycznie prześladują osobę wbrew jej wyraźnej woli, próbując skontaktować się z nią bezpośrednio, za pośrednictwem innych osób, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Byłoby to uznane za wykroczenie, za które groziłaby kara od robót publicznych lub kar pieniężnych do aresztowania.

Osoba ta byłaby odpowiedzialna za te czyny tylko wtedy, gdyby ofiara złożyła skargę, prokurator złożył odpowiedni wniosek lub w wypadku rozpoczęcia dochodzenia przedprocesowowego po zidentyfikowaniu objawów przemocy domowej.

Poprawki zostały przygotowane przez grupę roboczą, powołaną przez Radę Sejmu po konferencji na temat praw kobiet. Projekt został zarejestrowany przez Valerijusa Simulikasa, przewodniczącego Komitetu Praw Człowieka, oraz Viktoriję Čmilytė-Nielsen i Gediminasa Vasiliauskasa, członków Komitetu.

Inicjatorzy zauważają, że problem prześladowań jest często podkreślany przez działaczy społecznych, pracujących w dziedzinie ochrony przed przemocą domową.

W większości krajów Unii Europejskiej ściganie jest karalne. Litwa jest jednym z siedmiu krajów, gdzie nie jest ponoszona odpowiedzialność karna za ten czyn.

Pomysłodawcy projektu ustawodawczego zauważają, że kodeks karny nakłada odpowiedzialność za terroryzację osoby, ale pojęcie terroryzmu obejmuje szczególnie intensywne przypadki prześladowań.

„Prześladowanie jest niebezpiecznym aktem, mającym poważne konsekwencje dla osoby – często sprawca aktywnie poszukuje niechcianego kontaktu z prześladowaną osobą, zakłóca jej życie prywatne, tworzy ciągłe napięcie i niepokój, ogranicza jego swobodę działania. Osoba prześladowana może czuć potrzebę zmienić swoje dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, unikać interakcji w Internecie i sieciach społecznościowych oraz stale troszczyć się o bezpieczeństwo siebie i rodziny” – wyjaśniają posłowie, tworzący projekt ustawy.

PODCASTY I GALERIE