• Litwa
  • 8 października, 2013 15:10

Członkami partii mogą być tylko obywatele Litwy

Mimo ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej litewski Sejm nie zezwolił, aby członkami partii mogli być obywatele innych krajów członkowskich.

BNS
Członkami partii mogą być tylko obywatele Litwy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło projekt, dzięki któremu członkami litewskich partii mogliby być wszyscy obywatele krajów członkowskich. 36 posłów poparło propozycję, 19 głosowało przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że ustawodawstwo litewskie może być niezgodne z prawem unijnym.

PODCASTY I GALERIE