• Litwa
  • 8 października, 2020 14:31

Czesław Okińczyc – przewodniczącym niezależnej komisji wyborczej Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego

9 października, w sali Litewskiego Centrum Wystaw i Kongresów LITEXPO odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego (lit. LTOK).

zw.lt
Czesław Okińczyc – przewodniczącym niezależnej komisji wyborczej Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego

Fot. Joanna Bożerodska

W programie posiedzenia przewidziane jest sprawozdanie Komitetu Wykonawczego LTOK za okres 4 lat, a także wybory prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza generalnego, skarbnika, członków komitetu wykonawczego oraz członków komisji rewizyjnej.

Kandydatami na stanowisko prezydenta Litewskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego są: Emilis Vaitkaitis – prezydent Litewskiej Federacji Pływackiej i Daina Gudzinevičiūtė – obecna prezydent LTOK. 

Wybory są organizowane przez niezależną komisję wyborczą, której przewodniczy Prezydent Litewskiej Federacji Golfa Czesław Okińczyc.

PODCASTY I GALERIE