• Litwa
  • 13 września, 2018 17:18

Czaputowicz w Sejmie RL: Żegota ratowała Żydów od zagłady

Jednym z ostatnich akcentów wizyty ministra spraw zagranicznych RP Jacka Czaputowicza na Litwie było otwarcie wystawy poświęconej Żegocie w Sejmie RL. Wystawę zorganizował Instytut Polski oraz Ambasada PR we współpracy z Litewską Wspólnotą Żydów.

zw.lt
Czaputowicz w Sejmie RL: Żegota ratowała Żydów od zagłady

Fot. Roman Niedźwiecki

„Jestem wzruszony i zaszczycony, że mogę brać udział w tym ważnym wydarzeniu. Mogę uczestniczyć w wystawie poświęconej „Żegocie”, że w organizacji niosącej pomoc Żydom w czasach II wojny światowej. W czasach Holocaustu” – przywitał zebranych Czaputowicz.

Polski minister przypomniał gościom wystawy historię tej organizacji. „Powołana przez członków Polskiego Państwa Podziemnego Rada Pomocy Żydom „Żegota” była jedyną okupowaną przez nazistów w Europie, której celem była pomoc i ratowanie Żydów od zagłady. W trudnych czasach Polacy – pomimo obowiązującej kary śmierci za niesienie pomocy Żydom – aktywnie włączali się w obronę ich życia” – zaznaczył polski dyplomata.

Czaputowicz w swym przemówieniu nawiązał do zbrodni ponarskiej. „Na ziemi litewskiej szczególnie boleśnie splotły się losy narodów polskiego i żydowskiego. Tragicznym symbolem są Ponary, gdzie straciło życie kilkadziesiąt tysięcy Żydów i kilka tysięcy Polaków. Myślę, że upamiętnienie ofiar tej straszliwej zbrodni jest naszym wspólnym obowiązkiem” – oświadczył minister.

Rada Pomocy Żydom była polską humanitarną organizacją podziemną działająca w czasie II wojny światowej w latach 1942–1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota”. Wystawa opowiada o powstaniu i działalności „Żegoty”, przypomina jej głównych bohaterów oraz sylwetki niektórych podopiecznych.

Wśród ponad 26 500 osób, które zostały uhonorowane przez Państwo Izraelskie tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest przeszło 6700 Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni skali zjawiska udzielania pomocy Żydom w okupowanej Polsce, w której tak jak i na Litwie, wielu Ratujących wciąż pozostaje nieznanych.

Przed wystawą w Sejmie Jacek Czaputowicz spotkał się z premierem Sauliusem Skvernelisem. „Cieszymy się z intensywnych dwustronnych relacji oraz ze wzrostu obrotów handlowych. Polska pod względem ilości jest trzecim partnerem handlowym Litwy. Od bieżącego roku zwiększyła się ilość połączeń lotniczych LOT-u z Litwą. Miejmy nadzieję, że to wpłynie na kontakty handlowe i międzyludzkie” – powiedział po spotkaniu Skvernelis.

Premier Litwy , w trakcie spotkania, oświadczył o potrzebie wznowienia prac polsko-litewskiej komisji gospodarczej, która nie działa od 2012 roku. Od maja 2018 r. mieszkańcy Wileńszczyzny mogą oglądac cztery dodatkowe polskie telewizje. Skvernelis zaapelował do strony polskiej, aby taka możliwość mieli również polscy Litwini. Czaputowicz odpowiedział, że rozumie problem i obiecał, iz polski rząd rozpatrzy tę kwestię.

W trakcie spotkania podkreślono, że oba kraje muszą mieć tożsame stanowisko względem Rosji , aby zapewnić pokój i stabilność w Europie. Skvernelis podkreślił, że Litwa z zadowoleniem przyjęła decyzję Warszawy, że nie będzie kupowała energii z Ostrowca.

PODCASTY I GALERIE