• Litwa
  • 16 stycznia, 2022 12:45

Żołnierze rezerwy Armii Litewskiej rozpoczynają cykl szkoleń

15 stycznia wraz z przybyciem ponad 750 poborowych do rezerwy czynnej w Wojsku Lądowym, Siłach Powietrznych i innych jednostkach Sił Zbrojnych Litwy, w tym roku rozpocznie się odnowa umiejętności żołnierzy rezerwy Sił Zbrojnych Litwy.

zw.lt

Pierwszego dnia rezerwy czynnej bataliony piechoty, artylerii, obrony przeciwlotniczej i inne jednostki armii przeszły szereg procedur administracyjnych i ogólnych: poborowych sprawdzono pod kątem przedmiotów zabronionych, alkoholu i środków psychotropowych oraz przebadano na obecność COVID19. Następnie żołnierze otrzymali sprzęt, odzież i broń przydzieloną podczas szkolenia żołnierzy rezerwy. Żołnierze Rezerwy Aktywnej byli przydzielani do grup lub innych jednostek strukturalnych zgodnie z przydzielonymi im stanowiskami (np. strzelec, strzelec wyborowy itp.)

Dobór i dostawę żołnierzy rezerwy na poligony i ćwiczenia organizuje Wojskowa Służba Poboru i Rekrutacji, a 3-tygodniowy ciągły proces aktualizacji i szkolenia umiejętności wojskowych prowadzony jest przez kompetentnych instruktorów w jednostkach wojskowych.

Powołani do szkolenia żołnierze rezerwy będą doskonalić swoje indywidualne umiejętności wojskowe oraz wiedzę teoretyczną z zakresu uzbrojenia, strzelectwa, topografii, taktyki i innych działań wojennych. Żołnierze rezerwy będą też wykonywać zadania resortowe i inne.

Jak co roku, w ćwiczeniach lub szkoleniach żołnierzy rezerwy czynnej, które są elementami ustawicznego szkolenia wojskowego Sił Zbrojnych Litwy, żołnierze aktualizują dotychczasową wojskową wiedzę teoretyczną oraz podstawowe i nabyte umiejętności, zapoznają się z nowinkami współczesnych Sił Zbrojnych Litwy, aby w razie potrzeby móc wstać w obronie kraju. Włączenie wojsk w skład przygotowanej rezerwy w działania jednostek wojskowych pozwala jednostce na dłuższe utrzymanie zdolności bojowych lub szkolenie istniejących zdolności. Czas trwania, częstotliwość i programy ćwiczeń lub szkolenia żołnierzy rezerwy czynnej określa Dowódca Sił Zbrojnych Litwy.

Żołnierzom rezerwy czynnej, wezwani na ćwiczenia lub przeszkolenie, zapewnia się odzież, wyżywienie i zakwaterowanie w trybie określonym ustawą, wynagrodzenie za dni służby w rezerwie oraz stosuje się gwarancje socjalne.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej