• Litwa
  • 2 lipca, 2013 13:05

Coraz więcej więźniów na podstawie wolności kontrolowanej

W ciągu roku od chwili wejścia w życie ustawy o probacji z warunkowego zwolnienia z więzienia skorzystało 1 tys. 144 skazanych. 41 więźniów zostało zwolnionych warunkowo na podstawie specjalnego dozoru - obserwacji za pomocą bransoletek elektronicznych.

BNS
Coraz więcej więźniów na podstawie wolności kontrolowanej

Departament Więziennictwa podaje, że w ciągu roku odbyło się 425 posiedzeń komisji probacyjnej, która rozpatrzyła wnioski 3 tys. 761 więźniów. W 2 tys. 48 przypadkach postanowiono zastosować probację, 1 tys. 700 wniosków odrzucono. Decyzja komisji probacyjnej ma być zatwierdzona przez sąd.

Instytucja probacji, jest to tzw. wolność kontrolowana, czyli system pozwalający na odbywanie kary poza więzieniem. Probacja służy m.in. resocjalizacji i prewencji kryminalnej. Upowszechnienie kar nieizolacyjnych oznacza, że więcej skazanych pozostanie w dotychczasowym środowisku, w rodzinie, w zakładzie pracy, a więc nie znajdzie się poza społeczeństwem, co gwarantuje wyższą skuteczność resocjalizacyjną kary.

PODCASTY I GALERIE