Coraz więcej turystów zwiedza Litwę

Na Litwie jest zauważalny wzrost liczby turystów. W ubiegłym roku usługi noclegowe zamówiło o 11 proc. więcej ludzi, niż w 2017 r. Miasteczka wypoczynkowe zwiedzający wybierają częściej, niż duże miasta. W ciągu ostatnich 3 lat liczba turystów zwiękstyła się prawie o połowę, czyli o 45 proc., informują badania spółki "Newsec".

zw.lt
Coraz więcej turystów zwiedza Litwę

Fot. zw.lt

W pierwszym kwartale tego roku liczba turystów w miasteczkach wypoczynkowych zwiększyła się o 13 proc., w dużych miastach – o 9 proc. Według danych Litewskiego Departamentu Statystyki, w ubiegłym roku miejsca wypoczynkowe doczekały się prawie miliona zwiedzających. To stanowi prawie ćwierć wszystkich wypoczywających na Litwie. Jest to prawie dwa razy więcej, niż w ubiegłym roku.

Turystyka wiejska również nabiera na popularności. Według informacji Litewskiego Departamentu Statystyki, w ubiegłym roku wypoczynek w małych gospodarstwach wybrało o 10,9 proc. więcej ludzi, niż w 2017 r. Najczęściej wypoczywający przyjeżdżają do rejonu wileńskiego – aż ćwierć wszystkich osób, wybierających turystykę wiejską. Na drugim i trzecim miejscu – powiaty olicki i uciański.

PODCASTY I GALERIE