• Litwa
  • 19 grudnia, 2022 13:27

Coraz więcej obcokrajowców wybiera Litwę jako państwo docelowe

Coraz więcej obcokrajowców wybiera Litwę jako państwo docelowe – informuje wileńskie Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

BNS
Coraz więcej obcokrajowców wybiera Litwę jako państwo docelowe

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

W tym roku na Litwę przybyło ponad 71 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Pod względem liczby w przeliczeniu na ludność kraju, Litwa jest na piątym miejscu, wynika z raportu organizacji.

Ponadto, w ciągu 10 miesięcy tego roku zezwolenie na pobyt na Litwie otrzymało ponad 20 tys. Białorusinów.

Obserwuje się tendencję, że coraz więcej osób wybiera Litwę jako kraj docelowy – Litwa staje się więc krajem imigracji – podkreślają autorzy raportu.

Według organizacji na Litwie mieszka obecnie 145 tys. cudzoziemców, czyli ponad 5% całej populacji kraju.

Litwa stała się krajem przyjmującym osoby ubiegające się o azyl w 1997 r., po ratyfikacji Konwencji Genewskiej.

W ciągu 25 lat azyl otrzymało również nieco ponad 5000 uchodźców z Afganistanu, Syrii, Białorusi, Erytrei i innych krajów.

PODCASTY I GALERIE