• Litwa
  • 26 lutego, 2014 12:32

Coraz więcej mężczyzn pobiera zasiłki ojcowskie

Mimo że przeważającą większość odbiorców zasiłków rodzicielskich ciągle stanowią kobiety, w ciągu kilku lat zwiększyła się liczba mężczyzn pobierających zasiłki ojcowskie - informuje Sodra.

BNS
Coraz więcej mężczyzn pobiera zasiłki ojcowskie

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W ubiegłym roku mężczyźni stanowili 11,5 proc. odbiorców zasiłków rodzicielskich, rok wcześniej – 7,5 proc.

W 2013 r. zasiłek macierzyński pobierało 4 100 mężczyzn i 31,5 tys. kobiet, w 2012 roku – 2 900 mężczyzn i 35 900 kobiet.
Średni miesięczny zasiłek w grudniu minionego roku wynosił 1 170 litów.

PODCASTY I GALERIE