• Litwa
  • 5 sierpnia, 2019 13:26

Coraz mniej abiturientów wybiera studia techniczne

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji na uczelnie wyższe widoczne są tendencje, że jeszcze bardziej zmalała liczba ubiegających się o studia na kierunkach technicznych. Uczelnie oraz eksperci od spraw oświaty podkreślają, że przyczynia się do tego słabe przygotowanie nauczycieli nauk ścisłych.

BNS
Coraz mniej abiturientów wybiera studia techniczne

Fot. Joanna Bożerodska

Jako kierunek priorytetowy nauki techniczne na uniwersytetach wskazało zaledwie 1,05 proc. wszystkich ubiegających się o studia. W roku ubiegłym takie osoby stanowiły 1,24 proc. W kolegiach studia techniczne były priorytetem dla 3,03 proc. aplikujących. W roku ubiegłym takich osób było 3,49 proc.

Według opinii redaktora naczelnego czasopisma „Reitingai” Gintarasa Sarafinasa, wpływ na sytuację ma zwiększająca się liczba miejsc na kierunkach socjalnych. Drugą przyczyną jest fakt, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki obowiązuje dopiero od niedawna i wielu maturzystów jest nieprzygotowanych. Niewątpliwie, jak mówi Sarafinas, o niepopularności kierunków technicznych decyduje również to, ze nauki ścisłe są po prostu uważane za zbyt trudne, dlatego większość wybiera kierunki, które się wydają bardziej łatwe.

Resort oświaty zwraca uwagę na to, że w danym momencie jest trudno oceniać wyniki rekrutacji, ponieważ uczelnie wyższe jeszcze nie zakończyły procesu podpisania umów ze studentami. Poza tym, w najbliższym czasie odbędzie się kolejny etap rekrutacji na studia.

PODCASTY I GALERIE