• Litwa
  • 30 stycznia, 2018 14:52

Co szósta ofiara przemocy domowej to dziecko

W ubiegłym roku zarejestrowano blisko 11 tys. przypadków przemocy domowej. Na skutek przemocy w rodzinie ucierpiało w ubiegłym roku blisko 8 tys. 200 kobiet., 80 procent z nich zostało skrzywdzonych przez swoich partnerów. Co szósta ofiara przemocy domowej to dziecko.

BNS
Co szósta ofiara przemocy domowej to dziecko

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

W sumie ustalono ponad 6 tys. sprawców przemocy, 9 z 10 to mężczyźni, większość z nich w wieku od 30 do 49 lat. 100 meżczyzn, ktorzy dopuścili się przmocy zostało zatrzymanych, ponad 1200 sparwcom przemocy zakazano zbliżać się do ofiary.

Przemoc w rodzinie jest plagą we wsiach, w miatsach problem jest nieco mniejszy. Około 60 procent sprawców dopuściło się przemocy w stanie nietzreźwym lub pod wpływem narkotyków.

W ubiegłym roku policja otrzymała 48 tys. powiadomien w sprawie przemocy domowej.

PODCASTY I GALERIE