• Litwa
  • 17 września, 2020 18:41

Co polsko-litewskie konsultacje przyniosą w dziedzinie kultury?

W ramach polsko-litewskich konsultacji Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem, dr. Mindaugasem Kvietkauskasem.

zw.lt
Co polsko-litewskie konsultacje przyniosą w dziedzinie kultury?

Fot, MInisterstwo Kultury RL

Wśród tematów rozmów ministrów kultury była m.in. perspektywa obchodów w 2021 roku Roku Konstytucji 3 Maja oraz Aktu Zaręczenia Obojga Narodów, a także współpraca w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Polsko-Litewska Grupa ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

Zasadniczym forum współpracy Polski i Litwy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego jest Polsko-Litewska Grupa ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Umocowanie prawne Komisji zapewnia Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiedzeniom Grupy Ekspertówwspółprzewodniczą wiceministrowie kultury obu państw; posiedzenia odbywają się naprzemiennie w Polsce i na Litwie. 

Intencją MKiDN jest kontynuacja w tym formacie bilateralnego dialogu polskich i litewskich ekspertów dot. współpracy instytucji archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej.  

Współpraca w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa

W ostatnich czterech latach należy odnotować pozytywny zwrot w relacjach polsko-litewskich w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. W efekcie dialogu na poziomie eksperckim, zainicjowanego w 2016 przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Start Wojennych (DDZ) MKiDN z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, uzgodniono możliwość realizacji przez stronę polską projektów konserwatorskich w świątyniach Wilna oraz na Cmentarzu na Rossie.  

Finansowanie projektów konserwatorskich w wileńskich kościołach 

W latach 2013-2019 realizowane ze środków z Programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”projekty konserwatorskie w zabytkowych obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego na Litwie, otrzymały dofinansowanie w kwocie 2 340 000 PLN. W 2019 r. projekty, realizowane na terenie Litwy, uzyskały z Programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” dofinansowanie w kwocie 500 000 PLN.Począwszy od naboru na 2020 r. zarządzanieProgramem MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”przejął Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. W 2020 r. sąkontynuowane, rozpoczęte w 2017 r., wspólne, polsko-litewskie projekty konserwatorskie w wileńskich kościołach: franciszkanów (trzeci etap konserwacji dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium) i bernardynów (czwarty etap konserwacji dekoracji malarskiej ścian prezbiterium).

Na podstawie gov.pl

PODCASTY I GALERIE