• Litwa
  • 5 lutego, 2019 12:23

Co piąty Litwin prenumeruje gazety

Jedynie 500 tys. mieszkańców naszego kraju rocznie prenumeruje gazety i magazyny – informuje Poczta Litewska.

BNS
Co piąty Litwin prenumeruje gazety

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Niektórzy prenumerują po dwa i więcej tytułów, jednak liczba prenumeratorów maleje.

Poczta Litewska notuje rocznie 7-9 proc. spadek, powodem czego jest m.in. pogarszający się stan demograficzny oraz emigracja, wysokie ceny, a także dostęp do cyfry.

Najwięcej prenumeratorów jest w Litwie północnej, najmniej na pomorzu.

Na terenach wiejskich najbardziej popularne są tytuły o tematyce rolniczej, w miastach o modzie, polityce i biznesie.

PODCASTY I GALERIE