• Litwa
  • 19 sierpnia, 2022 13:05

Co myśli V. Čmilytė-Nielsen o umożliwieniu członkom Sejmu wykonywania pracy pedagogicznej?

Marszałek Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen mówi, że jest sceptycznie nastawiona do zmiany konstytucji, aby dać członkom Sejmu możliwość pracy pedagogicznej.

BNS
Co myśli V. Čmilytė-Nielsen o  umożliwieniu członkom Sejmu wykonywania pracy pedagogicznej?

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

„Myślę, że takie zmiany w konstytucji, zwłaszcza w tej sprawie dotyczącej posłów na Sejm, kiedy mogą pojawić się rozsądne pytania, „dlaczego tylko ta działalność? A dlaczego nie inna?”, miałyby być otwarciem puszki Pandory” – powiedziała przewodnicząca parlamentu.

„Po jednej inicjatywie może nastąpić wiele innych inicjatyw. Jestem dość sceptycznie nastawiona do zmiany Konstytucji w ten sposób” – powiedziała.

Grupa parlamentarzystów należących do różnych frakcji przygotowała poprawki do Konstytucji, które umożliwiłyby posłom Sejmu zaangażowanie się w działalność pedagogiczną.

Zgodnie z projektem, w Konstytucji byłoby zapisane, że „poseł na Sejm nie może otrzymywać żadnej innej pensji, z wyjątkiem pensji posła i pensji za działalność pedagogiczną lub twórczą”.

Według Mykolasa Majauskasa, jednego z inicjatorów nowelizacji, przewodniczącego Sejmowej Komisji Budżetowo-Finansowej, celem jest przyciągnięcie do Sejmu bardziej aktywnych akademicko licealistów, nauczycieli akademickich i badaczy.

Teraz główne prawo kraju pozwala parlamentarzystom w Sejmie otrzymywać tylko tantiemy za swoją pracę bez wynagrodzenia.

Aby zarejestrować poprawkę do Konstytucji, inicjatorzy będą musieli zebrać podpisy co najmniej 36 posłów na Sejm.

Poprawkę konstytucyjną uważa się za przyjętą, gdy co najmniej 94 ze 141 parlamentarzystów zagłosuje na nią dwukrotnie z trzymiesięczną przerwą.

PODCASTY I GALERIE