• Litwa
  • 12 kwietnia, 2019 12:33

Co dziewiąty mieszkaniec kraju doświadcza niedostatku

Poziom niedostatku materialnego w kraju w ubiegłym roku wynosił 11,1 proc. - o ponad 1 proc. mniej niż w roku 2017.

BNS
Co dziewiąty mieszkaniec kraju doświadcza niedostatku

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Dużego niedostatku materialnego doświadczyło około 310 tys. mieszkańców. Z powodu braku środków zetknęli się oni z przynajmniej czterema statystycznymi elementami niedostatku z sześciu – poinformował Departament Statystyki.

Odsetek mieszkańców cierpiących niedostatek w mieście i na wsi właściwie się nie różni. Z dużymi trudnościami materialnymi stykają się najczęściej osoby powyżej 65 roku życia i starsze, najrzadziej osoby w wieku od 25 do 49 lat. Gospodarstwa domowe w których nie ma dzieci częściej doświadczają biedy niż rodziny wychowujące dzieci.

Jako objawy niedostatku respondenci wskazywali między innymi niemożliwość pokrycia nieprzewidzianych wydatków z własnych środków – takie osoby stanowiły 48 proc. pytanych. 14,5 proc. ankietowanych nie stać na codzienne jedzenie mięsa, ryb lub pełnowartościowych posiłków wegetariańskich. Ponad 40 proc. nie może sobie pozwolić przynajmniej na tydzień wakacji poza domem. 28 proc. nie jest w stanie wystarczająco ogrzać swego domostwa. Około 10 proc. nie płaci na czas podstawowych rachunków.

PODCASTY I GALERIE