• Litwa
  • 2 stycznia, 2014 10:07

Co dziesiąty uczeń pali codziennie

Rok 2014 został przez Sejm ogłoszony między innymi Rokiem Zdrowia Dzieci. Powodem stała się zatrważająca statystyka. W ciągu ostatnich dwunastu lat liczba dzieci do lat 17 zmalała z miliona do 540 tysięcy.

lrt.lt
Co dziesiąty uczeń pali codziennie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Dane statystyczne świadczą o tym, że wskaźnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży pozostaje wysoki. Około 40 proc. uczniów ma problemy ze zdrowiem psychicznym, co dziesiąty uczeń codziennie pali.

Rok 2014 jest także Rokiem Donelaitisa, Teatru, Litewskiego Święta Pieśni i Bitwy pod Orszą.

PODCASTY I GALERIE