• Litwa
  • 16 stycznia, 2015 13:08

Chodorkowski: Sankcje odegrały pozytywną rolę

Rosyjski biznesmen Michaił Chodorkowski, który spędził dziesięć lat w rosyjskiej kolonii karnej przebywa obecnie na Litwie, gdzie bierze udział  w corocznym nieformalnym spotkaniu Snow Meeting, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych . 

BNS
Chodorkowski: Sankcje odegrały pozytywną rolę

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

,,Sankcje odegrały pozytywną rolę, natomiast efekt długotrwałych sankcji jest dyskusyjny” – podczas konferencji w Wilnie powiedział Chodorkowski, dodając, że należy poszukiwać bardziej efektywnych środków długoterminowych, które były zwrócone ku przedstawicielom reżimu, a nie rosyjskiej gospodarce jako całości.

W opinii Chodorkowskiego, sankcje przyniosły Putinowi korzyści polityczne. ,,Sankcje pomogły skonsolidować rosyjskie elity i społeczeństwo wokół reżimu. Chociaż gospodarcze możliwości reżimu się zawęziły, to polityczne się zwiększyły” – mówił opozycjonista.

Tematem Snow Meeting w tym roku są kwestie związane z ochroną wartości i społeczeństw Zachodu przed Rosją, która w sposób agresywny dąży do zmiany granic w Europie. Uczestnicy tradycyjnych spotkań i konferencji dyskutują, jak ułożyć stosunki Zachodu z Rosją, jak pomóc Ukrainie, Mołdawii, Gruzji i innym krajom w pokonaniu nacisków Rosji i dalszym dążeniu do integracji euroatlantyckiej.

PODCASTY I GALERIE