• Litwa
  • 27 lutego, 2020 11:11

„Chłopi” proponują wyższe kary za naruszenia na miejscu pracy

Tomas Tomilinas ze Związku Chłopów i Zielonych proponuje surowsze kary pieniężne wobec pracodawców, którzy nie przestrzegają ustaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych warunków.

BNS
„Chłopi” proponują wyższe kary za naruszenia na miejscu pracy

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Tomilinas proponuje kilka razy większe mandaty pracodawcom od 1 lipca.

„Chcemy tworzyć wszelkie możliwości, aby zapobiec łamaniu prawa pracy” – powiedział Tomilinas na konferencji prasowej.

Proponuje się trzy razy zwiększyć minimalną grzywnę za nieprzestrzeganie prawa pracy z obecnych 80 euro do 240 euro. Maksymalna grzywna proponowana za te naruszenia wynosi 880 euro. W przypadku powtarzających się wykroczeń grzywna wyniesie od 1,4 tys. do 3 tys. euro.

W przypadku naruszenia procedur obliczania płac pracodawcy zostaną ukarani grzywną od 300 (obecnie 150 euro) do 1,45 tys. euro.

Grzywna w wysokości od 60 euro (obecnie 30 euro) do 90 euro grozi pracownikowi, jeśli jest on pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji nie tylko w godzinach pracy, ale także po nich.

PODCASTY I GALERIE