• Litwa
  • 24 lutego, 2014 9:11

Chleb domowego wypieku z Daujėnai na unijnej liście produktów chronionych

Chleb domowego wypieku z Daujėnai (Daujėnų naminė duona) jest kolejnym litewskim produktem wciągniętym przez Komisję Europejską na listę produktów chronionych. To szósty litewski produkt, który się znalazł na unijnej liście.

zw.lt
Chleb domowego wypieku z Daujėnai  na unijnej liście produktów chronionych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych zostały już wpisane żmudzki kastinis, litewski skilandis, miód z pogranicza Sejn i Lazdijai oraz ser twarogowy ”Liliputas” a także litewski miód pitny.

Prawo unijne przewiduje możliwość zastrzeżenia nazwy produktu ze względu na miejsce i sposób jego produkcji i transformacji (AOP), ze względu na pochodzenie geograficzne produktów, które się na niego składają (IGP) oraz ze względu na tradycyjny sposób jego produkowania.

Jak podkreśla KE, wpisanie produktów do unijnego rejestru nazw chronionych sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek oraz ułatwia komercjalizację produktów.

PODCASTY I GALERIE