• Litwa
  • 18 maja, 2018 8:06

Česlovas Juršėnas kończy 80 lat

Znany litewski polityk oraz sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Česlovas Juršėnas kończy 80 lat.

zw.lt
Česlovas Juršėnas kończy 80 lat

Česlovas Juršėnas to znany litewski dziennikarz i polityk, przewodniczący Sejmu w latach 1993–1996, w 2004 oraz w 2008, honorowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.
Juršėnas urodził się  18 maja 1938 we wsi Ponieżyszki w  rejonie święciańskim. W 1973 ukończył dziennikarstwo w Wyższej Szkole Partyjnej w Leningradzie i przez kilka lat pracował w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Litwy i Radzie Ministrów Litewskiej SRR. W latach 1978–1983 był redaktorem naczelnym dziennika Vakarinės Naujienos.
W 1990 został wybrany do Rady Najwyższej (parlamentu Litewskiej SRR). 11 marca tego samego roku wraz z innymi sygnatariuszami podpisał Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego.  Od 25 lutego 1993 do 25 listopada 1996 zajmował po raz pierwszy stanowisko przewodniczącego Sejmu. Od 20 kwietnia 2004 do 7 listopada 2004 ponownie zasiadał na tym stanowisku. 

Gediminas Kirkilas
Česlovas Juršėnas z mnóstwem talentów na pewno wejdzie do historii parlamentaryzmu państwa niepodległego. (…) Jedną z najważniejszych cech charakteru Juršėnasa to dyplomacja. Jest nie tylko mistrzem gry w szachy, ale również kompromisu. Kompromis jest nie tylko sercem polityki i dyplomacji, ale również nieuniknionym elementem pracy w parlamencie.

Justas Vincas Paleckis
Česlovas Juršėnas jest jednym z najbardziej znanych i wyróżniających się litewskich polityków. Długoletni przewodniczący Sejmu, wielki socjaldemokrata, przed 18 laty potrafiący wspólnie z Vytenisem Andriukaitisem połączyć dwa ugrupowania w jedną partię. Jest nadal popularny w społeczeństwie.

Irena Degutienė
Myśląc o Česlovasie Juršėnasie przypominają się słowa św. Jana Pawła II: „Nas dzielą tylko poglądy”. Te zdanie bardzo dobrze określa nasze relacje. Mamy odmienne poglądy, ale zawsze rozumieliśmy, że nie mogą być przeszkodą do normalnej, ludzkiej rozmowy. Mogliśmy polemizować na tematy polityczne i jednocześnie obcować, jak koledzy. Juršėnas był i pozostaje prawdziwym demokratą.

PODCASTY I GALERIE