• Litwa
  • 14 października, 2016 12:30

Ceny spółki „Vilniaus energija” za ogrzewanie spadną o 23 proc.

Dążąc do zwrócenia mieszkańcom Wilna przepłaconych 24,3 mln euro za energię cieplną, Komisja ds. Cen zapowiedziała zmniejszenie taryfy cenowej "Vilniaus energija", którą zarządza koncern francuski "Veolia".

BNS
Ceny spółki „Vilniaus energija” za ogrzewanie spadną o 23 proc.

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W piątek Komisja zdecydowała zmniejszyć cenę energii cieplnej o 23,2 proc, czyli do 3,88 centów za kilowatogodzinę (bez VAT), świadczonej przez „Vilniaus energija”. Ustalenia Komisji jednak nie są ostateczne- taryfę powinien potwierdzić samorząd miasta, a ostateczna cena zostanie ogłoszona do 25 listopada.

„Vilniaus energija“ chce wprowadzenia ceny 5,52 centów za kilowatogodzinę. Ostateczna cena w październiku wynosi 5,05 centów (bez VAT).

Przedstawicielka spółki, prawnik Dovilė Greblikienė, podczas posiedzenia Komisji miała zastrzeżenia, że „Vilniaus energija” jest traktowana wybiórczo, ponieważ podczas tego samego posiedzenia nie są zatwierdzane np. ceny za gorącą wodę.

Podczas posiedzenia ustalono również, że „Vilniaus energija” będzie musiała w ustalonym terminie poinformować Komisję, jaka część sumy z 24,3 mln euro została zwrócona dla mieszkańców.

We wrześniu br. Komisja ds. Cen ustaliła, że spółka „Vilniaus Energija” w latach 2012-2014 bezpodstawnie zarobiła z mieszkańców 24,3 mln euro, stosując nadwyżkę cen.

PODCASTY I GALERIE