• Litwa
  • 26 czerwca, 2013 13:30

Cel: Mniej dzieci w domach opieki, więcej w rodzinach

Za dwa lata liczba dzieci powierzonych jednej placówce opiekuńczo - wychowawczej nie powinna przekraczać ośmiu, zakłada strategia Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy. Minister Algimanta Pabedinskienė przedstawiła dzisiaj główne kierunki reformy systemu placówek opiekuńczych.

BNS
Cel: Mniej dzieci w domach opieki, więcej w rodzinach

Fot. FB/Šarūnas Mažeika

Według resortu, obecnie w placówkach przebywa około 38 procent dzieci, które wymagają opieki: 4030 wychowuje się w domach dziecka, 407 w rodzinnych domach dziecka, ponad 6100 w rodzinach zastępczych.

Minister Pabedinskienė będzie dążyła do tego, by więcej dzieci wychowywało się w rodzinach. W tym celu zamierza się uprościć procedury adopcyjne, optymalizować sieć domów dziecka, zreformować je tak, by przypominały model rodziny. Resort planuje zwiększenie liczby ośrodków dziennego pobytu z obecnych 170 do 230 w 2016 roku.

Posłowie z sejmowego Komitetu Opieki Socjalnej, którzy wysłuchali strategii, odnotowali, że o podobnych planach mówi się od trzech lat, realnej zaś pracy nie widać. Minister zapewniła, że plan działalności i koszty jego wdrożenia zostaną przedstawione 15 listopada.

PODCASTY I GALERIE