• Litwa
  • 25 czerwca, 2014 16:15

Były białoruski więzień polityczny przyjedzie na Litwę

Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka, który przed kilkoma dniami wyszedł na wolność, w przyszłym tygodniu odwiedzi Litwę. W Wilnie odbędzie się jego konferencja prasowa.

PAP
Były białoruski więzień polityczny przyjedzie na Litwę

Fot. PAP/EPA

Bialacki odbywał karę w kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. W listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Dane bankowe Bialackiego udostępniły służbom białoruskim w ramach mechanizmu pomocy prawnej Polska i Litwa.

W grudniu 2012 roku Parlament Europejski potępił działania polskich i litewskich władz w sprawie Bialackiego. Na sesji plenarnej przegłosowano wtedy roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011. Znalazło się w nim zdanie potępiające działania polskich i litewskich urzędników, które umożliwiły aresztowanie Bialackiego. Europarlament zaapelował również, by w przyszłości nie dopuścić do powtórzenia się takich błędów.

PODCASTY I GALERIE