• Litwa
  • 16 października, 2019 13:36

Budżet 2020: Litwa powinna ostrożnie oszacowywać możliwości

Rząd zatwierdził projekt budżetu na 2020 rok. „Budżet na przyszły rok jest realistyczny, zrównoważony, zachęcający do bardziej efektywnego wykorzystywania środków. Znaczna część środków jest skierowana też na zmniejszenie skali ubóstwa” - powiedział podczas posiedzenie rządu minister finansów Vilius Šapoka.

BNS
Budżet 2020: Litwa powinna ostrożnie oszacowywać możliwości

Fot. Žygimantas Gedvila/BNS

Minister zauważył, że obecnie można zauważyć pogorszenie międzynarodowej sytuacji gospodarczej. Międzynarodowe organizacje nie tylko obniżają prognozy, ale i wskazują, że w przyszłości mogą być one jeszcze bardziej obniżone. Dlatego właśnie „Litwa powinna bardzo ostrożnie oszacowywać swe możliwości” – podkreślił Šapoka.

„Powinniśmy zapewnić stabilność i dyscyplinę fiskalną. (…)Nadal będziemy gromadzili rezerwę budżetową, by w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji, Litwa była przygotowana na dowolne wstrząsy” – zauważył minister.

Według prognoz, dochody przyszłorocznego budżetu Litwy wzrosną o 9 proc. (956 mln euro) do 11,545 mld euro. Dochody Sodry mają wzrosnąć o 9,1 proc. (407 mln euro) do 4,862 mld euro.

Wydatki budżetu w 2020 roku mają wzrosnąć o 8 proc. (940 mln euro) do 12, 646 mld euro. Wydatki Sodry natomiast mają wzrosnąć o 11,7 proc. (472 mln euro) do 4,515 mld euro.

Minister podkreślił, że priorytetowo zostanie potraktowane przyspieszenie reform w oświacie i służbie zdrowia oraz działania na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa. Na opiekę społeczną w przyszłym roku ma być przyznanych dodatkowych 761 mln euro, a ogólna suma środków przyznanych na ten sektor wyniesie 6,19 mld euro.

Na zwiększenie emerytur i tzw. pieniędzy dziecka zostanie przyznanych odpowiednio 327 mln i 149 mln euro.

Zakłada się, że w 2020 roku wysokość średniej emerytury wyniesie 374 euro, a z wymaganym stażem – 395 euro. Wysokość pieniędzy na dziecko ma być zwiększona o 10 euro, do sumy 60 euro. Natomiast kwota przyznawana rodzinom wielodzietnych i osobom niepełnosprawnm ma wzrosnąć o 30 euro, co wyniesie 100 euro.

Minimalne wynagrodzenie (MMA) brutto ma wzrosnąć do 607 euro, netto – do 437.

Mają wzrosnąć też wydatki państwa na ochronę zdrowia (o 147 mln), oświatę (o 92 euro), obronę (76 mln).

Prognozuje się, że rezerwa budżetowa pod koniec 2020 roku wyniesie 1,69 mld euro, 3,3 proc. PKB.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem, projekt budżetu ma trafić do Sejmu do dnia 17 października. Zazwyczaj, po pierwszym czytaniu w parlamencie, projekt ustawy budżetowej z powrotem wraca do rządu, gdzie są nanoszone korekty.

PODCASTY I GALERIE