• Litwa
  • 29 lipca, 2015 11:55

Brytyjski urząd: NTV Mir Lithuania jest nieobiektywna

Brytyjski organ państwowy Ofcom, który kontroluje i nadzoruje rynek mediów i telekomunikacji stwierdził, że programy NTV Mir wykazały się stronniczością naświetlając wydarzenia na Ukrainie.

zw.lt
Brytyjski urząd: NTV Mir Lithuania jest nieobiektywna

Fot. YT

Ich zdaniem telewizja NTV Mir Lithuania, która należy do zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii spółki Baltic Media Alliance Ltd., w audycji telewizyjnej „Zawód: reporter” oraz w wiadomościach dwukrotnie podała stronniczą informację, naruszającą prawo brytyjskie.

„Wolność wypowiedzi nie jest absolutna” – napisano w czerwcowym oświadczeniu Ofcom, które dotyczyło programu „Zawód:reporter” z listopada ubiegłego roku.

W lipcu Ofcom przeanalizował dwa wydania wiadomości NTV i stwierdził, że „nadawca nie podał alternatywnego zdania i źle wyeksponował kontekst wydarzeń”.

Ofcom przeprowadził dochodzenie na prośbę Komisji Litewskiego Radia i Telewizji.

W marcu Wileński Sąd Okręgowy na trzy miesiące wstrzymał retransmisję rosyjskiej telewizji NTV MIR na terytorium Litwy.

Office of Communications (Ofcom) – organ państwowy istniejący w Wielkiej Brytanii kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji.

System regulacji zbudowany wokół Ofcom jest charakterystyczny dla mediów publicznych i komercyjnych. Charakteryzuje się minimalną ingerencją regulatora i naciskiem na samokontrolę nadawcy. Ofcom dba o przestrzeganie standardów jakości i przyzwoitości w mediach, o dobrą kondycję ekonomiczną mediów elektronicznych i telekomunikacji. Zadania ogólne Ofcom wynikają z Office Communication Act z 2002 roku.

PODCASTY I GALERIE