• Litwa
  • 12 listopada, 2013 14:44

Bronius Bradauskas zostaje na stanowisku

Sejmowej opozycji nie udało się zwolnić ze stanowiska przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Broniusa Bradauskasa, którego konserwatyści oskarżali o nieuzasadnione politykierstwo względem Rosji.

BNS
Bronius Bradauskas zostaje na stanowisku

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Chodzi o zajście, kiedy B. Bradauskas nie pozwolił wyświetlić podczas międzynarodowej konferencji kadrów z wydarzeń 13 stycznia.

Po tym, gdy szadzące partie zadecydowały, że nie będą brały udziału w głosowaniu, inicjatorom dymisji B. Bradauskasa nie udało się zebrać wystarczającej liczby głosów do usunięcia go ze stanowiska.

Decyzja o zwolnieniu ze stanowiska w oparciu o wotum nieufności podejmowana jest więcej niż połową głosów ogółu – 141 posłów.

Za dymisją B. Bradauskasa głosowało 37 parlamentarzystów, przeciwko był jeden, trzy karty do głosowania uznano za nieważne. Ogółem w głosowaniu wzięło udział 41 posłów.

PODCASTY I GALERIE