• Litwa
  • 30 września, 2013 9:58

Broń przez internet?

Od dzisiaj wniosek o zezwolenie na posiadanie broni palnej można składać drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pośrednictwem systemu www.epolicija.lt. Z ułatwienia mogą korzystać zarówno osoby fizyczne oraz prawne.

PAP
Broń przez internet?

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Podania o wydanie zezwolenia osoby zainteresowane mogą składać z dowolnego miejsca: domu, pracy bądź też z kafejki internetowej. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty towarzyszące, takie jak na przykład zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego.

Odebrać zezwolenie trzeba będzie jednak osobiście na komisariacie.

PODCASTY I GALERIE