• Litwa
  • 24 lutego, 2018 10:55

Brak zaufania do systemu oświaty – najwyższy od 20 lat

Obecnie mamy najwyższy brak zaufania wobec systemu oświaty wśród mieszkańców Litwy w ciągu ostatnich 20 lat – wynika z najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych przez spółkę Vilmorus na zlecenie dziennika „Lietuvos rytas”.

BNS
Brak zaufania do systemu oświaty – najwyższy od 20 lat

Fot. Roman Niedźwiecki

System oświaty darzy zaufaniem tylko 41, 5 proc. badanych. W styczniu darzących zaufaniem było 47 proc. Nie darzy zaufaniem 13, 4 proc, w styczniu – 12, 2 proc.

„To jest najniższy wynik wciągu ostatnich 20 lat (…) Być może na to wpływ miała reforma uczelni wyższych” – zasugerował dyrektor Vilmorus Vladas Gaidys.

Badania zostały przeprowadzone w dniach 9-18 lutego.

PODCASTY I GALERIE