• Litwa
  • 28 maja, 2013 12:35

Brak sankcji za nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Zabrakło kworum

Nie będzie surowszych sankcji finansowych wobec posłów, którzy nie stawiają się na posiedzenia plenarne.

BNS
Brak sankcji za nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Zabrakło kworum

Podczas głosowania zwyczajnie zabrakło kworum. Do podjęcia decyzji potrzeba było co najmniej 71 głosów za. Tymczasem w trakcie głosowania za wprowadzeniem zmian do Statutu opowiedziało się 51 posłów, 1 był przeciwko, 7 powstrzymało się od głosu.

Zgodnie z proponowaną poprawką za nieobecność na posiedzeniu miała grozić grzywna w postaci potrącenia 5 proc. wynagrodzenia. Obniżenie posłowi uposażenia i diety parlamentarnej groziłoby też za nieobecność podczas obrad komisji, czy komitetów, do których należą.

Obecnie statut Sejmu przewiduje, że posłowi, który nie usprawiedliwił nieobecności na większej niż połowa liczbie posiedzeń plenarnych, uposażenie obniża się o jedną trzecią.

PODCASTY I GALERIE