• Litwa
  • 16 marca, 2017 8:58

Brak porozumienia ws. Kodeksu Pracy

Rada Trójstronna, która omawiała założenia Kodeksu Pracy podpisała porozumienie dotyczące spornych kwestii.

BNS
Brak porozumienia ws. Kodeksu Pracy

Fot. Archiwum

Resort opieki socjalnej i pracy poinformował, że partnerzy porozumieli się w sprawie regulacji prawnych dotyczących urlopów, zasiłków dla bezrobotnych, godzin pracy, podziału funkcji pomiędzy radami pracy i związkami zawodowymi oraz kryteriów, na podstawie których będą wybierani członkowie rady trójstronnej.

Porozumienia zabrakło w kwestiach organizowania strajków, ogłoszenia lokautu, dodatkowych gwarancji dla przedstawicieli pracowników, konfliktu interesów.
Obecnie kodeks pracy ponownie trafi pod obrady Sejmu. Ma wejść w życie od 1 lipca.

W czerwcu ubiegłego roku ponad 300 osób wzięło udział w zorganizowanej przez związki zawodowe akcji protestacyjnej przeciwko liberalizacji Kodeksu Pracy. Organizatorzy protestu podkreślali wówczas, że nowy Kodeks Pracy zawęża gwarancje pracownicze oraz nawoływali zebranych do powstrzymania się od popierania polityków, którzy opowiadają się za liberalizacją stosunków pracy.

PODCASTY I GALERIE