• Litwa
  • 21 stycznia, 2017 11:55

Brak porozumienia w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli

Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz związki zawodowe pedagogów nie mogą znaleźć porozumienia w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli za działalność pozalekcyjną.

BNS
Brak porozumienia w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli

W tym tygodniu w ministerstwie omawiano możliwość wprowadzenia wynagrodzenia etatowego dla nauczycieli – pomysł ten ma wejść w życie najpóźniej do 2018 roku.

Na wynagrodzenie etatowe składa sie część za prowadzenie lekcji, oraz druga część za przygotowanie do zajęć, sprawdzanie zeszytów, pracę wychowawcy z klasą. Właśnie druga część jest nadal spornym punktem, gdyż ministerstwo i pedagodzy nie mogą ustalić, jakie konkretnie prace miałyby zostać zaliczone do drugiej części wynagrodzenia.

Aidas Aldakauskas z resortu oświaty i nauki przyznaje, że obecnie nauczyciele za mało pieniędzy otrzymują za pracę wychowawczą z klasą.

PODCASTY I GALERIE