• Litwa
  • 11 września, 2013 13:54

Bogusław Grużewski: Pracodawca powinien dzielić się zyskiem z pracownikami

Na Litwie od kilku lat wskaźnik osób żyjących poza granicą ubóstwa jest mniej więcej na tym samym poziomie. Socjolog Bogusław Grużewski sądzi, że problem tkwi w bardzo dużym rozwarstwieniu społecznym na Litwie.

Antoni Radczenko
Bogusław Grużewski: Pracodawca powinien dzielić się zyskiem z pracownikami

Fot. zw.lt

„Faktycznie ta statystyka jest podobna od lat. Podstawowy problem to niski poziom płac. Przeciętne wynagrodzenie na Litwie jest 4 razy mniejsze niż w Unii Europejskiej” – powiedział zw.lt Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych . Zdaniem dyrektora przyczyn jest kilka.

Po pierwsze, różnica między zasiłkiem socjalnym a minimalnym wynagrodzeniem jest minimalna. „Taka sytuacja z jednej strony zwiększa emigrację, z drugiej strony osoby będące na zasiłku nie są zainteresowane w podjęciu pracy. Obecny rząd próbuje zmienić tą sytuację, tak aby podejmując pracę nie zmniejszał się radykalnie zasiłek. W ten sposób dochód rodziny, chociaż nieznacznie, ale będzie wzrastał” – wytłumaczył B. Grużewski.

Po drugie, na Litwie jest bardzo duża różnica między ludźmi zarabiającymi dużo i żyjącymi w ubóstwie. „Gdyby wypłaty osób dużo zarabiających były mniejsze, to granica ubóstwa byłaby wyższa. Jestem jednak przeciwny takiemu rozwiązaniu. Jestem za tym, aby ludzie więcej zarabiali w różnych zawodach. I w ten sposób należy wyrównywać nierówności społeczne” – podkreślił socjolog.

Bogusław Grużewski jest przekonany, że, aby zmienić sytuację, powinien się zmienić stosunek pracodawcy do pracownika. „Znamy przykłady, kiedy firma dobrze zarabia, ale nie przekłada się to na wynagrodzenia pracowników. Są tam strajki, protesty. Jeśli firma zarabia więcej, niż to było do przewidzenia, powinna podzielić się z pracownikami. Bo oni również przyczynili się do zysku. W takim wypadku pracownicy będą zainteresowani pracą. Będą chcieli zwiększyć zysk firmy. I na tym wygra pracownik, pracodawca oraz samo państwo” – powiedział B. Grużewski.

W roku ubiegłym ok. 560 tys. osób żyło poza granicą ubóstwa, co stanowi 18,6 proc. od ogółu mieszkańców. Jest to o 0,6 proc. mniej niż w roku 2011, podaje Departament Statystyki.

W roku ubiegłym granica ubóstwa wynosiła 749 litów miesięcznie na człowieka oraz 1572 litów na rodzinę, która składa się z co najmniej z dwóch osób dorosłych i dwóch dzieci do 14 roku życia.

W miastach miesięczne dochody mniejsze niż ustanowiona granica ubóstwa miało 13, 7 proc. mieszkańców, na wsi – 28, 5 proc.

PODCASTY I GALERIE