• Litwa
  • 19 czerwca, 2014 11:07

Blisko połowa Litwinów uważa korupcję za duży problem

Nieco mniej niż połowa mieszkańców Litwy określa korupcję jako bardzo poważny problem. Takie zdanie wypowiada 48 proc. ankietowanych – o 19 proc. mniej niż w roku 2011, kiedy korupcję poważnym problemem nazwało 67 proc. mieszkańców. Wyniki badania „Mapa korupcji na Litwie 2014” opublikowało centrum badań opinii publicznej Vilmorus na zamówienie Służby ds. Badań Specjalnych (STT).

BNS
Blisko połowa Litwinów uważa korupcję za duży problem

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Wśród kierowników spółek korupcję za duży problem uważa 30 proc. respondentów, wśród urzędników państwowych – 29 proc.

„Tendencje są dość pozytywne. Pytanie, dlaczego wyniki są lepsze w tym roku. Uważam, że podstawową widoczną tendencją jest zbliżanie się do standardów zachodnich” – w czwartek na konferencji prasowej powiedział szef Viilmorus Vladas Gaidys.

35 proc. ankietowanych uważa, że poziom korupcji w kraju wzrósł, 16 proc. – że się zmniejszył. Po raz pierwszy więcej respondentów wyraziło opinię, że poziom korupcji zmaleje w ciągi najbliższych lat, niż odwrotnie.

Jako najbardziej skorumpowane dziedziny ankietowani wymieniali i nstytucje ochrony zdrowia (55 proc.) sądy (30 proc.), policję (26 proc.), Sejm (47 proc.) i samorządy (25 proc.). W roku 2011 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 60 proc., 42 proc., 38 proc., 47 proc. i 35 proc.

Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju bieżącego roku, wzięło w nim udział 1000 mieszkańców kraju, 510 kierowników spółek i 508 urzędników państwowych.

PODCASTY I GALERIE