• Litwa
  • 21 marca, 2014 6:02

Biskupi polscy pozwolili na zabawę w piątki. Na Litwie bez zmian

Polski Episkopat przyjął nową wersję przykazań kościelnych, zezwalając na zabawę w piątki. Odtąd zakaz ten będzie obowiązywał tylko podczas Wielkiego Postu. Litewscy biskupi nie zamierzają na razie koregować przykazań kościelnych.

Małgorzata Kozicz
Biskupi polscy pozwolili na zabawę w piątki. Na Litwie bez zmian

Fot. BFL/Martynas Vidzbelis

Podczas ostatniego plenarnego zebrania polskiego episkopatu biskupi oficjalnie zatwierdzili zmianę przykazań kościelnych. Zakończyli w ten sposób proces nowelizacji, który trwał od czerwca ubiegłego roku. Przyjęta przez episkopat wersja czwartego przykazania kościelnego brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Poprzednia brzmiała: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Biskupi podkreślili jednocześnie, że ta decyzja nie zmienia zakazu spożywania potraw mięsnych oraz ogólnie pokutnego charakteru piątku.

„Obecny zapis to nic innego jak urealnienie tego przykazania kościelnego. Dla człowieka wierzącego charakter dnia pokutnego się nie zmienia. Biskupi nie nakazują ludziom wiary bawić się w piątki, natomiast tym, którzy nie mają motywacji nadprzyrodzonej, aby powstrzymywać się od udziału w zabawach – w trosce o sumienie – pozwalają na to” – uzasadniał bp. Marek Mendyk.

Jak mówi ksiądz Darius Trijonis, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Litwy, litewscy duchowni nie zapoznali się jeszcze z decyzją Episkopatu Polski, toteż trudno im komentować sprawę.

„Nie sądzę, by było to jakieś odstępstwo od norm kościelnych. To raczej próba zrozumienia rytmu dnia codziennego wiernych. Na przykład, jeżeli człowiek ciężko pracuje przez cały tydzień, a w piątek przypadają urodziny, to uczczenie tej okazji nie powinno wywoływać wielkiego napięcia” – tłumaczy ks. Trijonis.

Zaznacza, że biskupi polscy zwrócili uwagę na szczególny charakter Wielkiego Postu i jego znaczenie dla chrześcijan.

Konferencja Biskupów Litwy w 2006 roku wydała instrukcję dotyczącą dni pokuty i postu. Podkreśla się w niej, że dniami pokuty są wszystkie piątki w roku.

„W tych dniach należy się powstrzymywać od hucznych zabaw, gdyż jest to dzień męki Chrystusa, dzień powagi i zadumy. To szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, gdy na co dzień brak czasu na głębszą refleksję” – mówi ks. Darius Trijonis.

PODCASTY I GALERIE