• Litwa
  • 23 lutego, 2021 14:43

Bilotaitė: „Konieczne są środki zapobiegawcze w związku z nadchodzącą powodzią”

Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė zorganizowała dziś (23 lutego) spotkanie z samorządami, aby przygotować się na ewentualną wiosenną powódź. „W tym roku ważne są dla nas szybkie przygotowania. Wiemy, że wiosną samorządy stają w obliczu dużych powodzi, ale naszym celem jest zapewnienie gotowości wszystkich służb" - powiedziała minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

zw.lt
Bilotaitė: „Konieczne są środki zapobiegawcze w związku z nadchodzącą powodzią”

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Według Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej, na całej Litwie zaczęły się już topnienia śniegu. Poziom wody prawdopodobnie zacznie się podnosić w pierwszym tygodniu marca, a szczytu osiągnie około połowy marca.

W razie potrzeby nad samorządami w celu zbadania obszarów i potencjalnych zagrożeń będą latały helikoptery. Sytuację będą również monitorowały drony. W związku ze wzrostem poziomu wody do mieszkańców będą wysyłane komunikaty ostrzegawcze.

Po spotkaniu merowie i inni przedstawiciele samorządów podzielili się swoimi doświadczeniami i omówili konieczne kroki. Według samorządów, dane kontaktowe mieszkańców są stale aktualizowane.

W przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi, studnie należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się do nich zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Konieczne jest również wykucie słupów ochronnych, wskazane jest też oznakowanie flagami lub innymi znakami drogi dojazdu do wsi.

PODCASTY I GALERIE