• Litwa
  • 26 czerwca, 2013 13:00

Białoruskie świnie niepożądane na Litwie. Ograniczenia przewozu

W związku ze stwierdzeniem u świni domowej w obwodzie grodzieńskim przypadku afrykańskiego pomoru świń, Litwa ogranicza import niektórych produktów z Białorusi.

BNS
Białoruskie świnie niepożądane na Litwie. Ograniczenia przewozu

Fot. BFL/Redas Vilimas

Szef litewskiej slużby żywności i weterynarii Jonas Milius powiedział, że na jakiś czas został wprowadzony zakaz wwozu z Białorusi produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także samych zwierząt.

Podjęcie dodatkowych środków w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się choroby oraz likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń zapowiedział we wtorek premier Białorusi Michaił Miasnikowicz. Wcześniej niezależna prasa informowała o masowym konfiskowaniu i wybijaniu świń w niektórych rejonach kraju, m.in. iwieckim (obwód grodzieński), stołpeckim (obwód miński) i witebskim (obwód witebski).

Afrykański pomór świń po raz pierwszy został zanotowany w 1903 roku w Afryce Południowej. Choroba dotyka świnie i dziki, powodując duże straty ekonomiczne, ponieważ nie ma na nią szczepionki. Aby jej przeciwdziałać, trzeba stosować ścisłą kwarantannę – stwierdza Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Choroba ta nie jest jednak groźna dla ludzi.

PODCASTY I GALERIE