• Litwa
  • 15 września, 2020 15:11

Białoruscy parlamentarzyści krytykują rezolucję litewskiego Sejmu

Wyższa izba białoruskiego parlamentu, lojalna wobec autorytarnego prezydenta Alaksandra Łukaszenki, zarzuciła litewskiemu Sejmowi ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi.

BNS
Białoruscy parlamentarzyści  krytykują rezolucję litewskiego Sejmu

Fot. Roman Niedźwiedzki/Okras/Wikimedia Commons

Prezydium Rady Republiki wydało oświadczenie w odpowiedzi na uchwałę litewskiego Sejmu, w której Swiatłana Cichanouska została określona mianem na „wybranego przywódcy narodu białoruskiego”, a powołana przez nią Rada Koordynacyjna jako jedyni prawowici przedstawiciele kraju.

„Uchwała Sejmu Republiki Litewskiej z dnia 10 września 2020 r. nie jest zgodna z duchem dobrego sąsiedztwa pomiędzy naszymi krajami, ani uniwersalnymi zasadami parlamentaryzmu” – stwierdza oświadczenie.

„Przyjmując ten dokument litewscy parlamentarzyści poważnie ingerują w wewnętrzne sprawy Republiki Białorusi i demonstrują jawny brak szacunku dla suwerennego prawa Białorusinów do samodzielnego wybierania przywódców i określania kierunków rozwoju swojego kraju” – dodali parlamentarzyści.

„Próba posłów litewskich powołania «przywódcy białoruskiego narodu» naprawdę wykracza poza zdrowy rozsądek” – czytamy w oświadczeniu.

Izba wyższa Zgromadzenia Narodowego stwierdziła, że ​​takie działania „są prowokacyjne i niedopuszczalne, naruszają normy prawa międzynarodowego i komunikacji transgranicznej, a także dopuszczalną praktykę parlamentarną”.

„Wezwania do wywierania nacisku na rząd Białorusi w celu zmiany polityki wewnętrznej i zagranicznej Republiki Białorusi są szczególnie nie do przyjęcia” – oświadczyła Rada.

Instytucja stwierdziła również, że stosunki między Białorusią i Litwą mogą się owocnie rozwijać „tylko na zasadzie wzajemnego szacunku, konstruktywnej współpracy, w tym międzyparlamentarnej interakcji, a także nieingerencji w sprawy wewnętrzne”.

Białoruski parlament nie ma prawie żadnej realnej władzy, ponieważ cała władza leży w rękach prezydenta Łukaszenki. Litwa i inne kraje społeczności zachodniej nie uznają zwycięstwa Łukaszenki w wyborach 9 sierpnia i wzywają do nowych uczciwych wyborów.

PODCASTY I GALERIE