Litwa
BNS

Bezpłatne studia – dla najlepszych i „typowych” studentów

Państwo będzie finansowało naukę tych studentów, których osiągnięcia zostaną ocenione jako doskonałe lub typowe. Takie poprawki do Ustawy o Nauce i Studiach przyjął w czwartek sejm.

Zgodnie z ustawą, podczas studiów pierwszego szczebla obowiązują trzy poziomy osiągnięć: progowy, typowy i doskonały.

Student jest uważany za osiągającego dobre wyniki w nauce, jeżeli nie ma długów akademickich, spełnił wszystkie wymagania dla danego programu studiów i osiągnął poziom doskonały lub typowy.

Takich studentów będzie finansowało państwo. Wyniki ich nauki będą od nowa rozpatrywane co roku.

Za studenta osiągającego doskonałe wyniki uważany jest taki, który zna najnowsze źródła swojego kierunku studiów, generuje nowe pomysły, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i rozwiązywać skomplikowane, nietypowe dla kierunku studiów problemy.

Student typowy powinien znać podstawowe zasady i teorię swojego kierunku studiów, wykorzystywać wiedzę przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych problemów, brać udział w gromadzeniu, ocenianiu i interpretacji danych dotyczących kierunku studiów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!